σεῖ'

σεῖ'
σεῖα , θεῖος 1
of
neut nom/voc/acc pl (doric)
σεῖε , θεῖος 1
of
masc voc sg (doric)
σεῖαι , θεῖος 1
of
fem nom/voc pl (doric)
σεῖο , σέω
pres opt mp 2nd sg (epic ionic)
σεῖαι , σέω
pres ind mp 2nd sg (epic ionic)
σεῖε , σείω
shake
pres imperat act 2nd sg
σεῖαι , σείω
shake
aor imperat mid 2nd sg (epic)
σεῖαι , σείω
shake
aor inf act (epic)
σεῖα , σείω
shake
aor ind act 1st sg (epic)
σεῖε , σείω
shake
aor ind act 3rd sg (epic)
σεῖε , σείω
shake
imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)
σεῖα , σεῖος
of
neut nom/voc/acc pl
σεῖε , σεῖος
of
masc voc sg
σεῖαι , σεῖος
of
fem nom/voc pl
σεῖο , σύ
thou
gen 2nd sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • σεῖ — σέω pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) σέω pres imperat act 2nd sg (attic epic) σέω pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) σέω imperf ind act 3rd sg (attic epic) σής moth masc nom/voc/acc dual (attic epic) σής moth masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαπεράσει — διαπερά̱σει , διαπεράω go over aor subj act 3rd sg (attic epic) διαπερά̱σει , διαπεράω go over aor subj act 3rd sg (epic doric aeolic) διαπερά̱σει , διαπεράω go over fut ind mid 2nd sg (attic) διαπερά̱σει , διαπεράω go over fut ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παροράσει — παρορά̱σει , παρόρασις false vision fem nom/voc/acc dual (attic epic) παρορά̱σεϊ , παρόρασις false vision fem dat sg (epic) παρορά̱σει , παρόρασις false vision fem dat sg (attic ionic) παρορά̱σει , παροράω look at by the way aor subj act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θύσει — θύσις raging fem nom/voc/acc dual (attic epic) θύσεϊ , θύσις raging fem dat sg (epic) θύσις raging fem dat sg (attic ionic) θύ̱σει , θύω 1 offer by burning aor subj act 3rd sg (epic) θύ̱σει , θύω 1 offer by burning fut ind mid 2nd sg θύ̱σει , θύω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περάσει — περά̱σει , πέρασις crossing fem nom/voc/acc dual (attic epic) περά̱σεϊ , πέρασις crossing fem dat sg (epic) περά̱σει , πέρασις crossing fem dat sg (attic ionic) περά̱σει , περάω 1 drive right through aor subj act 3rd sg (attic epic) περά̱σει ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιδράσει — ἀντίδρασις retaliation fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἀντιδράσεϊ , ἀντίδρασις retaliation fem dat sg (epic) ἀντίδρασις retaliation fem dat sg (attic ionic) ἀντιδρά̱σει , ἀντιδράω act against aor subj act 3rd sg (attic epic) ἀντιδρά̱σει ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδειλιάσει — ἀποδειλιά̱σει , ἀποδειλίασις cowardice fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἀποδειλιά̱σεϊ , ἀποδειλίασις cowardice fem dat sg (epic) ἀποδειλιά̱σει , ἀποδειλίασις cowardice fem dat sg (attic ionic) ἀποδειλιά̱σει , ἀποδειλιάω to be very fearful aor… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεράσει — ἐξέρασις vomiting fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἐξεράσεϊ , ἐξέρασις vomiting fem dat sg (epic) ἐξέρασις vomiting fem dat sg (attic ionic) ἐξερά̱σει , ἐξεράω evacuate aor subj act 3rd sg (attic epic) ἐξερά̱σει , ἐξεράω evacuate aor subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαπειράσει — διαπειρά̱σει , διαπειράομαι make trial fut ind mp 2nd sg (attic) διαπειρά̱σει , διαπειράομαι make trial fut ind mp 2nd sg (doric aeolic) διαπειρά̱σει , διαπειράομαι make trial aor subj act 3rd sg (attic epic) διαπειρά̱σει , διαπειράομαι make… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θεάσει — θέασις contemplation fem nom/voc/acc dual (attic epic) θεάσεϊ , θέασις contemplation fem dat sg (epic) θέασις contemplation fem dat sg (attic ionic) θεά̱σει , θεάομαι gaze at fut ind mp 2nd sg (attic) θεά̱σει , θεάομαι gaze at fut ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”